Tuesday, November 2, 2010

Keutamaan Puasa

1. Ibadah yang Diistimewakan
Dalam ibadah selalu ada gerakan-gerakan fisik yang bisa diperhatikan oleh orang lain, sementara puasa merupakan ibadah tanpa gerakan badan sehingga tidak ada yang mampu memperhatikan kecuali Alloh SWT.

2. Puasa Menjauhkan dari Neraka
Syahwat yang sering menjerumuskan manusia pada kesengsaraan di dunia dan akhirat, yaitu syahwat kemaluan dan syahwat perut. Dengan berpuasa kita akan mampu mengendalikan dua syahwat tersebut.

Apabila seorang dapat mengendalikan dua syahwat tersebut, maka ia akan terjada dari api neraka. Sebab neraka itu dipagari dengan syahwat dan surga dipagari dengan hal-hal yang kurang disenangi manusia. "Puasa itu perisai dan benteng kokoh (yang melindungi seseorang) dari api neraka."

3. Pintu Masuk Surga
"Disurga terdapat sebuah pintu yang diberi nama "Ar Rayyan"; hanya orang-orang yang berpuasa saja yang akan masuk surga melalui pintu itu. Apabila mereka semua telah masuk, pintu itu ditutup kembali..." (HR Bukhari Muslim).

4. Puasa Dapat Memberi Syafaat
"Pada hari kiamat nanti, puasa dan alquran akan memberikan syafaat kepada hamba. Puasa berkata :"Wahai Tuhan, aku telah menyebabkannya menahan makan dan syahwat, karenanya izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya..." (HR Ahmad)

5. Pembersihan Badan
Rasulullah saw bersabda:
"Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihannya, dan pembersiha badan (jasad) adalah puasa dan puasa itu setengah sabar." (HR Ibnu Majjah)