Tuesday, November 2, 2010

KEISTIMEWAAN RAMADHAN

1.Bulan Alquran
Firman Allah SWT :"(Beberapa hari yang ditentukan itu   ialah) bulan ramadhan , bulan yang didalamnya   diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi   manusia dan penjelasan - penjelasan mengenai petunjuk   itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil) ..."(Alquran , al-Baqarah, 2:185).

2.Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rosul Allah
Muhammad diutus oleh Allah menjadi Rosul-nya melalui atau dengan jalan diturunkanya wahyu Alquran yang pertama pada bulan ramadhan .

3.Terjadinya Lailatul Qadr
firman Allah SWt ;" sesungguhnya kami telah menurunkan nya (Alquran) pada malam kemuliaan . dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan .Pada malam itu turun malaikat -malaikat dan malaikat jibril dengan izin tuhan nya untuk mengatur segala urusan .malam itu (penuh) kesejahteraan sampai fajar ." (Alquran , al-qadr, 97:1-5)

4.Dilipatgandakan Pahala Wajib dan Sunah
Rasullah SAW bersabda :
'
"..barang siapa yang mendekatkan diri kepada allah dengan suatu pekerjaan kebajikan didalam nya , samalah dia dengan orang menunaikan suatu fardhu di bulan yang lain . ramadhan itu adalah bulan sabar , sedangakn sabar itu pahalanya adalah surga ."(HR.Ibnu Khuraimah).

5.Bulan Syafaat, Berkah , dan Ijabah
rasulullah saw bersabda ;" wahai manusia , sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh keberkahan , yaitu bulan yang di dalam nya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan , bulan yang allah telah menjadikan puasanya suatu kewajiban (fardhu) dan qiyam (berdiri shalat malam) di malam harinya sebagai suatu thathawwu. barang siapa yang mendekatkan diri kepada allah dengan suatu pekerjaan kebajikan didalamnya , samalah dia dengan orang yang mengerjakan tujuh puluh fardhu di bulan yang lain .ramadhan itu adalah bulan sabar , sedangakan sabar itu pahalanya adalah surga ."(NR.Ibnu khuraimah).

  Bahkan menurut sejarah , bulan ramdhan itu bulan yang dipenuhi dengan kemenangan - kemenangan besar yang diperoleh Rasulullah dan para sahabat . Sesuai dengan keistimewaan -keistimewaan yang merupakan ciri dari bulan ramadhan serta rangkaian - rangkaian ibadah yang mesti dilakukan didalamnya , bulan ramadhan selain dikenal sebagai"Syayyidusy syuhur" (ratu segala bulan) juga sering di sebut sebagai Syahrul quran (bulan diturunkan alquran) , syahrush shiam (bulan puasa) , syahrun najah (bulan keselamatan dari azab neraka), syahrul jud (bulan kemurahan) , syahrut tilawah (bulan untuk membaca dan menekuni alquran) syahrush shobri (bulan sabar) , syahrur rahmat (bulan yang dilimpahi rahmat) , bahkan disebut syahrullah (bulanya allah).