Friday, October 2, 2009

Ujian Hidup Adalah Sunnatullah

Buat kita yang mengaku seorang muslim dan mukmin sekirannya perlu mengetahui tentang pemahaman terhadap ujian dan hakekat kehidupan. sebab keimanan itu tidak diakui begitu saja sebelum terbukti lulus ujian dari allah.

Beratnya ujian sesuai dengan bobot kualitas seseorang. semakin kuat imannya bebannya juga semakin berat.

kalau kita melihat dan perhatikan memang hidup ini berisi ujian baik itu yang berbentuk kenikmatan atau berupa keburukan.
beberapa bentuk ujian yang ada disekitar kita yang mungkin dapat kita pahami:
~ Penderitaan
~ Keluarga dan Anak
~ Harta
~ Kepribadian
~ Keterasingan Aqidah